Miért válasszuk a mediációt a pereskedés helyett?

Mi a mediáció? Ki a mediátor? Mire jó?

Azt tapasztalom, hogy a magyar emberek nem tudják, hogy mit takarnak ezek a szavak, pedig ha ismernék a mediáció folyamatát, a mediátor tevékenységét, sok bosszús helyzettől kímélhetnék meg magukat. Ma, ha valakinek konfliktusa van a társával, üzleti partnerével, szomszédjával, stb. beállítottságától függően csendben elvonul és magában őrlődik, vagy ügyvédhez, bírósághoz fordul, remélve, hogy majd a bíróság neki ad igazat, és meghozza a számára kielégítő ítéletet.

Aki peres eljárást kezdeményez, az sokszor nincs tisztában azzal, hogy egy hosszadalmas vitatkozásnak néz elébe, amely többnyire még jobban elmélyíti a felek közötti konfliktust, hisz a peres eljárás nem a probléma közös megoldására törekszik, hanem szerepéből adódóan, a jog eszközeivel próbál eldönteni egy jogvitát. A peres eljárásban a felek óhatatlanul kiadják a kezükből az irányítást, még akár az egyezség lehetőségét is, hiszen mindkét fél arra törekszik, hogy ő nyerjen, a másik fél vesztességével, ezért kevésbé hajlandó meghallgatni a másik fél érveit.

Tapasztalatom szerint sajnos a legtöbb válásos ügyben, örökösödési ügyben, vagy cégek közötti vitában meghozott döntés, nem igazi megoldás a felek számára. Van ugyan a kezükben egy irat, amely lezárja a jogvitát, valamint megmondja, hogy kinek milyen jogai és kötelezettségei vannak, de az annak hátterében zajló konfliktus megoldatlan marad. Ráadásul ott van a lelkükben a „nyertes-vesztes vagyok”-érzése, ezért nem tudnak a békés együttműködésre koncentrálni. Attól, hogy az éppen aktuális jogvita lezárult a felek között, a konfliktus nem zárul le vele automatikusan, sőt, legtöbbször a hosszú per során még jobban elmérgesedik.

Nem csak a jogvitát kell eldönteni, hanem magát a konfliktust kell megoldani.

A mélyen gyökerező sérelmeket fel kell oldani, hiszen ha azokat nem oldjuk fel, újabb és újabb vitákat fog generálni. A mediáció tökéletesen alkalmas arra, hogy a feleknek esélyük legyen meghozni a mindannyiuk számára kielégítő megállapodást, amelyhez tartani tudják magukat, hisz mindannyian magukénak érzik. Ez lesz az a megállapodás, amely igazi megoldás lesz, ami tartósnak fog bizonyulni a jövőben is. Ebben segíthet egy mediátor.

A mediátor semleges kívülálló. 

Nem ítélkezik, nem tesz igazságot, hanem együtt gondolkodik a felekkel. 

A mediátor nem az egyik felet képviseli, hanem mindkettőt támogatja. 

Nem ő mondja meg, hogy milyen megállapodást kössenek, a felek maguk találják meg azt a megoldást, amely mindkettőjüknek megfelelő.

A mediáció bármely konfliktus esetén alkalmazható, segítségével elkerülhetők a hosszadalmas, idegőrlő és költséges peres eljárások.

A mediáció igénybevételével a vitában érintett feleknek lehetőségük van békés, támogató környezetben rendezni a konfliktusukat, ezáltal elkerülni a pereskedéssel járó huzavonát.

Mindent összevetve, azokban az esetekben, ahol a feleknek a jövőbeni kommunikációja elengedhetetlen, ahol az emberi oldal és a jövőbeni együttműködés a meghatározó, – így többek között a házassági bontóper során felmerülő járulékos kérdések esetében (ha gyermek is van a családban, akkor elengedhetetlen), vagy hagyatéki ügyekben, cégek közötti konfliktushelyzetben kifejezetten – rendkívül fontos, hogy együtt találják meg azt a megoldást, amely mindannyiuk számára elfogadható.

Erre jó a mediáció. Ebben segít a mediátor.